FÖLJANDE FÖRETAG ELLER OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR HAR GENOMGÅTT KURS GENOM FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ALLA:

 

- Scandic Plaza Borås

- Änglavakt AB Stockholm

- Rönnens förskola Malmö

- Förskoleverksamheten Kirsebergs stadsdel Malmö

- Sigfridsborgs skola och förskola Nacka kommun

- Sibbarps förskola, Varberg

- Skeppets förskola, Malmö

- Skeppets förskola, Varberg

- Carpmans, Hjo

- Västanvindens förskola, Träslövsläge

 

 

 

UTBILDNINGAR

 

Första hjälpen på jobbet

            

 

Detta är en utbildning på 4 timmar och innehållet följer föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 1999:7som reglerar vad en arbetsplats skall ha beredskap och rutiner för. Kursen varierar rikligt teori med praktik inom Hjärt och lungräddning, andning, blödning,chock och akuta sjukdomar.

PRIS 450:-/deltagare exl moms

 

Hjärt och lungräddning

       

Detta är en utbildnng som gör dig till en vuxenlivräddare. Under drygt 1 timma får Ni lära Er hur man agerar vid ett hjärtstopp och vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 300:-/deltagare exl moms

 

Livräddande första hjälp barn

 

           

 

Denna utbildning vänder sig till barnomsorg och skola. Vi lär oss att hantera hjärtstopp hos barn, främmande föremål i luftvägarna, allvarliga och akuta olyckor/ sjukdomar. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 450:-/deltagare exl moms

 

Hjärt och lungräddning med hjälp av en defibrillator

         

Denna utbildning riktar sig mot företag och föreningar. Hur gör man om någon på arbetsplatsen drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp. Teori varvas med praktik. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 550:-/deltagare exl moms

www.forstahjalpenforalla.se © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use