HJÄRT O LUNGRÄDDNING - HJÄRTSTARTARE

 

Vi vill erbjuda Er ett utbildningspaket för att Ni skall stå bättre rustade ifall olyckan skulle vara framme.

 

Första hjälpen för alla är ett företag som håller på med utbildningar riktade till barnomsorg, företag och privatpersoner inom hjärt och lungräddning, första hjälpen och akuta skador/sjukdomar.

Är ni kanske ett litet till medelstort företag där medelåldern är hög eller en riskfylld arbetsplats.

 

Vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp är det viktigt med hjärt och lungräddning så snart som möjligt men den avgörande livräddande behandlingen är att använda en defibrillator som med en elstöt startar hjärtat igen.

Tidigare har det endast varit sjukvårdspersonal som har fått använda defibrillator men nu kan vem som helst köpa och använda en defibrillator även kallad hjärtstartare.Genom att gå en kurs i hjärt och lungräddning med inriktning defibrillator-hjärtstartare får ni all den kunskap som behövs för att kunna rädda ett liv.

Under en kurs på 4 timmar tränar vi hjärt och lungräddning på varsin egen docka och sedan tränar vi olika fall hur man använder defibrillatorn-hjärtstartaren så att ni kan känna er trygga att använda den vid ett skarpt läge.

Den apparat som krävs för att göra den botande behandlingen möjlig finns redan på marknaden, medicinska behandlingsprogram finns också och inte minst viktigt träningsprogram enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer. Vi hjälper till vid införskaffande av en hjärtstartare som är lätt att sköta. Den kostar ca 15 000 :- exl moms och kräver lite service och underhåll och kan skötas av i stort sett alla.

 

Kursen för Defibrillator-HLR innehåller det du behöver veta för att kunna behandla en person med hjärtstopp med hjärt och lungräddning och defibrillering med hjälp av en halvautomatisk hjärtstartare.  I kursen får du också lära dig om säkerhet, hjärtat och hjärtinfarkt.  Har man gått en Defibrillator-HLR kurs hållen av en godkänd instruktör och enligt de riktlinjer som framtagits av Svenska rådet för HLR räcker det. Sedan kan man köpa in en defibrillator till företaget och använda den i händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

 

Kostnaden är 600: - per deltagare exl moms. Gruppstorlek 10 deltagare.

Varje deltagare får ett kompetensbevis efter godkänd kurs.  För ytterliggare detaljer eller bokning kontakta:

Mail info@forstahjalpenforalla.se

Hemsida www.forstahjalpenforalla.se

 

Vänliga hälsningar

 

Första hjälpen för alla                                                                        Fa-skattesedel finns

 

 

 

 

UTBILDNINGAR

 

Första hjälpen på jobbet

            

 

Detta är en utbildning på 4 timmar och innehållet följer föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 1999:7som reglerar vad en arbetsplats skall ha beredskap och rutiner för. Kursen varierar rikligt teori med praktik inom Hjärt och lungräddning, andning, blödning,chock och akuta sjukdomar.

PRIS 450:-/deltagare exl moms

 

Hjärt och lungräddning

       

Detta är en utbildnng som gör dig till en vuxenlivräddare. Under drygt 1 timma får Ni lära Er hur man agerar vid ett hjärtstopp och vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 300:-/deltagare exl moms

 

Livräddande första hjälp barn

 

           

 

Denna utbildning vänder sig till barnomsorg och skola. Vi lär oss att hantera hjärtstopp hos barn, främmande föremål i luftvägarna, allvarliga och akuta olyckor/ sjukdomar. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 450:-/deltagare exl moms

 

Hjärt och lungräddning med hjälp av en defibrillator         

Denna utbildning riktar sig mot företag och föreningar. Hur gör man om någon på arbetsplatsen drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp. Teori varvas med praktik. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet

PRIS 550:-/deltagare exl moms

www.forstahjalpenforalla.se © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use