LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR BARN

 

Var det kanske länge sedan Ni hade en första hjälpen utbildning på Er förskola eller har Ni kanske aldrig haft någon? Vi vill erbjuda Er ett utbildningspaket för att Ni skall stå bättre rustade ifall olyckan skulle vara framme.

 

Vi håller på med utbildningar riktade till barnomsorg, företag och privatpersoner inom hjärt och lungräddning, första hjälpen och akuta skador/sjukdomar.

Instruktörerna har en bakgrund som ambulanssjukvårdare eller som sjuksköterska. Vi har bedrivit utbildning under ett par år nu.

Denna utbildning som riktar sig till förskolan där barnen är från 1 år och uppåt har sin grund i de riktlinjer som svenska rådet för hjärt-lungräddning arbetat fram. Dessa riktlinjer är de senaste och är reviderade jan 2007. Innehållet i kursen som är på ca 4 timmar är som följer.

 

1.                   Hjärtstopp hos barn                                                                           

                      Kursdeltagarna jobbar 2 och 2 med en docka.

2.                   Främmande föremål i luftvägarna         

Hur gör man för att få upp leksaken eller dyl  som fastnat i barnets hals.

3.                   Stabilt sidoläge

Om barnet är medvetslöst men har egen andning.

4.                   Allvarliga och akuta sjukdomar

Vi går igenom t ex falsk krupp, allergisk reaktion, feberkramper och hjärnhinneinflammation.

5.                   Förgiftning

                      Vilka symtom visar barnen och skall de kräkas upp eller ej.

6.                   Allvarliga skador

Vid t ex cykelolycka eller fall från klätterställning. Vi pratar om tecken på allvarliga inre skador efter en olycka.

7.                   Blödningar och brännskador.

Vi tränar praktiskt på att lägga ett bra förband och hur vi tar hand om brännskadan.

8.                   Trygg närmiljö

Vi som vuxna måste se till att farorna och risken att skadas minimeras i barnets vardag. Vi går igenom en checklista.

 

Kostnaden är 450: - per deltagare exl moms. Gruppstorlek 12-14 deltagare.

Varje deltagare får en egen kursfolder och kompetensbevis. Förskolan får en affisch om första hjälpen och plats för viktiga telefonnummer.

För ytterliggare detaljer eller bokning kontakta: Mail info@forstahjalpenforalla.se

Hemsida www.forstahjalpenforalla.se

 

Vänliga hälsningar

 

Första hjälpen för alla                                                                         Fa-skattesedel finns

UTBILDNINGAR

 

Första hjälpen på jobbet

            

 

Detta är en utbildning på 4 timmar och innehållet följer föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 1999:7som reglerar vad en arbetsplats skall ha beredskap och rutiner för. Kursen varierar rikligt teori med praktik inom Hjärt och lungräddning, andning, blödning,chock och akuta sjukdomar.

PRIS 400:-/deltagare exl moms

Hjärt och lungräddning

       

Detta är en utbildnng som gör dig till en vuxenlivräddare. Under drygt 1 timma får Ni lära Er hur man agerar vid ett hjärtstopp och vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 300:-/deltagare exl moms

Livräddande första hjälp barn

 

           

 

Denna utbildning vänder sig till barnomsorg och skola. Vi lär oss att hantera hjärtstopp hos barn, främmande föremål i luftvägarna, allvarliga och akuta olyckor/ sjukdomar. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 400:-/deltagare exl moms

Livräddande första hjälpen barn

         

Denna utbildning riktar sig mot föräldrar till småbarn. Att ta hand om ett nyfött barn är ett stort ansvar. Vad gör man om det skulle skada sig eller få svårt att andas. Teori varvas med praktik. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 300:-/deltagare exl moms

www.forstahjalpenforalla.se © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use